Zina

Cara Taubat Dari Dosa Zina Agar Diampuni Allah

Cara taubat dari zina

Assalamualaikum. Hafizi Azmi kembali hadir untuk berbagi ilmu pengetahuan agama islam. Pada pembahasan kita kali ini yaitu tentang cara taubat dari dosa zina agar diampuni oleh Allah. Zina merupakan perbuatan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang tidak disatukan oleh pernikahan atau perkawinan yang sah. Dosa zina merupakan salah satu dosa besar dan besar sekali dampak negatifnya. Di...

Berzina Lalu Menikah, Apa Hukum Pernikahannya Sah?

Berzina lalu menikah

Assalamualaikum. Hafizi Azmi kembali hadir untuk Anda dengan memberikan informasi islami. Pembahasan kali ini yaitu berzina lalu menikah, apa hukum pernikahannya sah? Pasangan yang berzina membuat masalah tersendiri. Dalam masyarakat bukan hanya mempermalukan diri sendiri di masyarakat, bahkan membuat malu orang tua. Sehingga tak jarang baik yang bersangkutan ataupun pihak orang tua kemudian menga...