Hukum jual beli di masjid

Hukum jual beli di masjid

Apa Hukum Jual Beli di Masjid Diperbolehkah?

Apa hukum jual beli di masjid diperbolehkan.? Sering kita jumpai banyak orang yang dengan sengaja menjajakan dan menawarkan barang berupa buku, pakaian, makanan dan barang lainnya. Ada juga jasa seper...